Rammeplan for barnehager

Her kan dere lese rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf