Årsplan

Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan som skal synliggjøre barnehagens pedagogiske arbeid overfor samarbeidspartnere som foreldre, barnehage myndigheter og andre interesserte. Årsplanen skal også fungere som et arbeidsredskap for personalet. Personalet arbeider for å oppnå målene for gjeldende periode og vil i hovedsak følge arbeidsmetodene som planen angir. For personalet er det viktig at det gjennom hele året bruker årsplanen til å vurdere arbeidet med barna.

Les årsplanen vår her: Årsplan 2023-2024