Natur og friluftsliv

Hva er friluftsliv? Friluftsliv er naturvennlig ferdsel og hensynsfull bruk av naturen, der hovedsiktemålet er gode naturopplevelser.

 

Naturens betydning for leken:

Den spontane leken er barnas egen ved at de selv lager regler. Gjennom leken utfordres både fantasi, nysgjerrighet, kreativitet, rolleutprøvning og fellesskap med andre. Ved fysisk lek utfordres i tillegg evnen til å beherske kroppen, til å teste styrken og mulighetene den rommer. Lek og fysisk aktivitet skaper glade og robuste barn med tro på seg selv.

Naturen er den perfekte lekearena. I motsetning til inngjerdede lekeplasser, er naturen smekk full av virkelige elementer. Her kan en

klatre, høre lyder, smyge, kjenne lukter,
krype, kjenne smak, løpe, se farger,
huske, føle.

Naturens betydning for kroppen og sinnet:

Lek og turgåing i variert og ulendt terreng tilgodeser barnas behov for variasjon i bevegelser og utfordringer. Det blir mindre konflikter og de utvikler større evne til koordinasjon og konsentrasjon. Barna blir også roligere innendørs.

Gjennom leken ute i naturen utvikles barnas sosiale ferdighet. I møte med naturen får barnet mulighet til å takle ulike utfordringer og prøve ut egne grenser, noe som igjen fører til bedret selvbilde og personlig vekst. Barna får bedre helse og økt livskvalitet.

 

Kort oppsummert kan vi si at naturen

 •  Gir rom for allsidig og variert lek
 •  Gir mulighet for motorisk sanseutvikling gjennom allsidig og variert fysisk aktivitet
 •  Gir rom for at barn kan forme sine egne lekeområder/leker
 •  Er full av spennende oppdagelser og virkelige utfordringer
 •  Rommer et nesten ubegrenset mangfold
 •  Er fri for statusforskjeller
 •  Gir mentalt overskudd
 • Gir en følelse av tidløshet
 •  Bygger identitet og skaper varige holdninger og verdier

 

Metode for å utvikle gode friluftsvaner

 •  Faste turdager i skogen
 •  Bygge opp egen base i skogen med gapahuk, mulighet for bålbrenning, benker o.s.v.
 • Barkebåter i vann
 •  Klatretur
 • Dagsturer i grupper

 

Man kan i naturen få økt kunnskap gjennom samtaler og det å se.

Den voksnes rolle - å være veileder på tur

 •  Den voksnes oppmerksomhet til barna bør være konstruktiv og strukturert
 •  Ta barnas opplevelser og fantasier på alvor
 • Bruke åpne spørsmål som ikke krever presise svar
 •  Betrakte barna som likeverdige kommunikasjonspartnere
 •  Setter grenser for hva som er akseptabel fremtreden
 •  Bry deg litt - Bli med på leken og aktiviteten
 •  Gi rom for lek og fantasi