Vedtekter for Trimveien barnehage

Gjelder fra 1 august 2016. Vedtekter for Trimveien barnehage. Trimveien barnehage er en privateid barnehage med to eiere.