Søke barnehageplass?

Barnehagen er med på samordnet opptak med øvrige private og kommunale barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.mars.

 

Link til Horten kommune, hvor du kan søke barnehageplass finner du her

 Har dere noen spørsmål angående barnehagen kan dere sende mail: may@trimveien.barnehage.net  eller komme innom barnehagen for en prat!

 

Søknad om barnehageplass:
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hvert år
Supplerende opptak skjer fortløpende gjennom hele året
Barnehageplassen beholdes til barnet begynner på skolen
Alle søknader må sendes elektronisk via kommunens søknadsportal for barnehage og SFO