Målet vårt

Vi har etter ønske fra foreldrene valgt og fortsette med språk og friluftsliv som satsningsområder. Det legger mye av grunnlaget for barnehagens aktiviteter og opplevelser.

 

 

Vi i Trimveien barnehage har som mål og kunne gi barn gode språkkunnskaper, og gode friluftsvaner. De skal lære seg å bli glad i naturen og dens mangfold. Vi ønsker å gi barn mulighet til å utvikle deres sosiale kompetansen.

Barnehagen er en viktig læringsarena og vi ønsker å fylle opp verktøy kassa til barna, slik at de vil få det lettere for senere læring både kunnskapsmessig og sosialt.