Vår visjon

I Trimveien barnehage ønsker vi at arbeidet skal preges av humor, kreativitet og galskap.

 Humor:

 •  Humor øker evnen til å takle kriser, problemer og usikkerhet
 • Humor reduserer sykefraværet
 •  Humor øker voksnes og barns prestasjonsnivå og læringsevne
 • Humor øker fantasi og kreativitet
 •  Humor styrker den eksterne profilen

                  

Kreativitet:

 •  Vi må drive kompetanse og kompetanse utvikling internt og eksternt for å skape kvalitet
 •  Vi skal engasjere og være engasjert
 •  Integritet er et hedersord
 •  Vi skal ta vare på hverandre, vise empati og sympati for hverandre
 •  Vi skal ha en kultur for og la barna medvirke til og skape et kreativt miljø
 •  Vi skal skape forandring fordi det skaper trygghet.

                   

 

Galskap:

 •  Vi skal tørre å gjøre nye ting
 •  Vi skal knipe noen i å gjøre noe bra
 • Vi skal skape god selvfølelse for å skape selvtillit, sånn at vi kan mestre noe sammen både barn og voksne.