Naturvettene

Naturvettene er barn fra 5-6 år. De er 12 barn til sammen, 9jenter og 3 gutter. Fast på gruppen jobber det 5 voksne.

Hovedmålet vårt i arbeidet med barna er å fylle hverdagen deres med meningsfulle opplevelser, omsorg, lek og læring.

Vi er veldig opptatte av å ta utgangspunkt i barnas interesser når vi planlegger. Det er viktig for oss at barna får være med å forme innholdet i sin egen hverdag. Når vi starter prosjekter er det ofte utifra hva vi ser at barna er opptatte av. Det er også de som driver prosjektene videre med innspill og ideer. 

En dag i uka har vi førskole hvor vi forbereder barna på skolestart. I førskolen trener barna på å høre ut lyd i ord, rim og de blir kjent med bokstaver og tall. Vi trener også på selve skolesettingen, og tenker at dette vil gjøre overgangen til skolen lettere for dem. 

Hver mandag er skolestarterne på vanntilvenning i varmtvannsbasseng. Dette for å trygge barna i vann. 

I tillegg er vi opptatte av å være mye ute. Vi er mye i skogen, men bruker også nærmilijøet rundt oss. I skogen har vi en egen plass som heter Vettetoppen.