Småtrolla

Det viktigste for småtroll, er at de føler tillit og trygghet til oss voksne, og at vi gir de nærhet og omsorg for å oppnå god tilknytning og trygge relasjoner. Vi starter barnehageåret 2022/2023 med 8 småtroll og 4 voksne, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med både barn og foreldre. I desember starter det 3 småtroll til, og da blir vi 11 barn på gruppa. De voksne på gruppa består av 2 barnehagelærere, 1 barne- og ungdomsarbeider og 1 assistent.

For å oppnå nettopp dette, har vi fokus på å ta oss god tid i en ellers så hektisk hverdag. Vi møter der de er, om det er inne på gulvet eller ute i sandkassa eller grusen.

Små barn er glad i sang og musikk, dans og bevegelse, og det er noe vi griper fatt i. Vi synger masse, både i samling og i lek, vi har musikksamling med instrumenter og vi hører musikk på cd.

 

Vi bruker bevegelsessanger, og har egen "gymtime" hvor vi har ulike aktiviteter med mål om variert bruk av kroppen. Vi er mye ute og i all slags vær, men ikke til en hver pris. Vi har  2 el-sykler vi kan komme oss lengre på tur med, og har fast sykkeldag hver mandag så lenge vær og temperatur spiller på lag med oss. Da har vi også mulighet til å sove på tur i to hengekøyer vi tar med oss. Ellers har vi fast dag for trilletur, den kan gå rundt i nærområdet, inn i Sembskauen enten ned mot Semb hovedgård eller inn ved enden av idrettsanlegget. 

Arbeidsmetoden vi bruker er å ta oss god tid i det vi gjør. I forhold til temaer og prosjekter, forsøker vi å ta tak i barnas interesser, samtidig som vi velger å introdusere barna for nye temaer.

Foreløpig består småtrolla av 3 1-åringer og 5 2-åringer. For å kunne imøtekomme barnas behov best mulig, vil vi etter hvert dele gruppa litt, slik at de eldste får litt flere utfordringer på ulike plan.