Trimveien på facebook

Av og til legger vi ut nyheter eller annet som illustrerer dagliglivet i barnehagen på facebook.