Medlem av Norsk dysleksi forbund

Vi jobber aktivt mot å bli en dysleksivennlig barnehage, i likhet med dysleksivennlige skoler.

 

Derfor er et av våre satsningsområdet språk og tildlig innsats for å forebygge lese- og skrivevansker. Vi blir innvitert til kurs og foredrag hvert år og har deltatt de siste årene med representanter fra barnehagen på nye kurs som handler om foskning rundt temaet.

http://www.dysleksiforbundet.no/