FORUT Barnehage

Vi ønsker å lære barna i trimveien barnehage om barn fra andre land, derfor er vi med i FORUT sin barne-aksjon. Vi ønsker å bidra til at barna i prosjektlandene får hjelp til helse, skole og liknende.

 

 

FORUTs barneaksjon formidler en historie fra et fargerikt og gjestfritt land, men det er også en historie om familier som lever i ekstrem fattigdom.

FORUT ønsker at barn i Norge skal lære om barn i andre land.
FORUT ønsker også at barn i Norge skal forstå at det går an å hjelpe de som ikke har det så bra som oss.

Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge jevnaldrende i andre land. FORUT viser frem likhet og ulikhet sammenlignet med Norge, og vi vekker nysgjerrighet og bidrar til tolleranse overfor en mangfoldig verden.

24 oktober hvert år, lager vi en stor foreldrekafe hvor vi ber inn foreldre, tanter, onkler og besteforeldre. På foreldrekafeen underholder barna og vi selger ting barna har lagd, lodd og forut-produkter.

I fjor og i år har vi fulgt ei jente som heter Lines som bor i Bawatele i Malawi. Og tidligere land vi har deltatt i har vært, Siri Lanka, Nepal, India og Sierra Leone.