Hvordan vi jobber

Vi er en en-avdelings barnehage med barn fra 0-6 år. Selv om vi er mye sammen har vi valgt å dele barna i mindre grupper deler av dagen.

 

 Gruppetid er fra 10.00 – 14.00 hver dag. Hvordan vi deler gruppene varierer fra år til år, etter hva vi vurdere som mest hensiktsmessig. Vi har valgt å dele barna i grupper fordi vi mener det er lettere å se og ivareta det enkelte barnet i mindre grupper.

For enkelte barn kan det også bli for mye med en åpen løsing hele dagen og det er derfor viktig for oss at deres behov for å være i mindre grupper blir ivaretatt. Dette er spesielt viktig med de aller minste barna da de har et større behov for å skjermes og få ro. I gruppetiden vil de voksne lede planlagte samlingsstunder og aktiviteter.