Søndagstur til Knudsrødhytta

Fantastisk fin søndagstur med barnehagen på knudsrødhytta. 🍁 Barna lekte, det var bål og sola varmet. Det kunne ikke blitt bedre. Bekken var selvsagt mest spennende for barna.