Samlingsstund - Vetter

I dag har vettene tatt bilder som skal brukes i samling. Hver samling skal vettene henge opp sitt eget bilde på himmelen.