Tørr dere...

å klatre opp på den skumle sjørøver toppen for å finne skatten!

Vi har nemlig plassert vår egen lille Geocache oppe på Vettetoppen.

Barna var super ivrige når vi skulle gjemme denne. Vi leitet litt rundt for å finne et fint gjemmested. Tilslutt ble vi enige om en bra plass. 

  

Klarer dere å finne den?