Barn og påkledning

Når man er mye ute i all slags vær, er det viktig med god påkledning. Her er noen tips fra trollcollection.no

http://info.trollcollection.no/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=65 

 

Barnas hus har også en fin oversikt over hvordan man skal kle barna og hva som er greit å ha av utstyr i barnehagen. 

Barnehageguiden