Helikopterbarna

Vi har i regi av Norsk luftambulanse meldt oss på et barnehageprosjekt som heter Helikopterbarna.

 

Hensikten er å kunne formidle temaer som innebærer trygghet for deg og dine. 6 ganger i året vil vi mota mail med forskjellige temaer som omhandler trygghet. 

www.helikopterbarna.no kan dere finne mer informasjon og filmer. Norsk luftabulanse har også opprettet en facebook side til dette prosjektet. Helikopterbarna-Norsk luftambulanse

 

http://www.helikopterbarna.no/pdf/sikring_av_barn_i_bil.pdf