Barnehagedagen 2024

STEDET MITT

I dag er det barnehagedagen i hele Norge og slagordet for dagen er: «STEDET MITT». Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Gruppene i barnehagen har tolket slagordet på ulike måter i dag. Vi har synliggjort hva «STEDET MITT»betyr for oss og hva vi legger i det. Det er viktig for oss at alle i barnehagen skaper gode relasjoner, danner vennskap og bruker nærmiljøet til å skape gode opplevelser sammen❤️