#Rockesokkvott

Et inkluderende samfunn med plass til alle♥️

#Rockesokkvott

 

I Rammeplanen står det :

 

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet

 

Tussene har i dag markert #rockesokk dagen som var i går 

Vi mener at dette er et viktig og fint budskap

Siden vi er ute, så døpte vi det til#rockesokkvott, så at alle kunne se det🤗

#likeunike